Blog

Mágneskapcsoló öntartó kapcsolás

A mágneskapcsoló öntartó kapcsolásának az a lényege, hogy egy nyomógomb megnyomása után a kapcsoló behúz és a nyomógomb elengedése után is úgy marad. Az elvi kapcsolási rajza az alábbi: A bekapcsoló nyomógomb (Be) egyik érintkezője a fázisra van kötve, a másik a Ki gombra egymás után, sorban. A mágneskapcsoló A1 bemenete a Ki kapcsoló után jön. A mágneskapcsoló A2 csatlakozója megy közvetlenül a nullára. A mágneskapcsoló kapcsolt része, a K1 kapcsoló párhuzamosan van kötve a Be kapcsolóval. Az általunk használt szerelőlapokon így kell bekötni: A kapcsoló, amit használunk, az alábbiak…

Tovább

Ellenállás színkód

Ellenállás

Alábbi táblázat és kalkulátor segítséget nyújt az ellenállás színkód alapján történő kiszámításában. Szín 1. sáv 1. sáv 1. sáv Szorzó Tűrés Fekete 0 0 0 1 – Barna 1 1 1 10 1% Piros 2 2 2 100 2% Narancs 3 3 3 1000 – Sárga 4 4 4 10 000 – Zöld 5 5 5 100 000 0.5% Kék 6 6 6 1 000 000 0.25% Lila 7 7 7 10 000 000 0.1% Szürke 8 8 8 – 0.05% Fehér 9 9 9 – – Arany – –…

Tovább

Útvilágítás

Átvett írás. A hétköznapi szóhasználatban elterjedt fogalom a „közvilágítás”. Ez alatt általában azokat a helyhez kötött (tehát nem a járműveken elhelyezett) világítási berendezéseket értjük, amely a közlekedésben résztvevők látását hivatottak segíteni, függetlenül attól, hogy a berendezés hol helyezkedik el (úton, parkolóban, hídon, aluljáróban, felüljárón, parkban, megállóban stb.) és a berendezésnek ki a tulajdonosa, kezelője (magánszemély, jogi személyiséggel rendelkező társaság, önkormányzat stb.). A műszaki és jogi szakemberek más- más szempontból közelítik meg a közvilágítás kérdését, ezért másképpen definiálják a fogalmat is. A témakört érintő szabványok is – amelyek az utóbbi években…

Tovább

Műveleti erősítő

Műveleti erősítő

A műveleti erősítő az áramkörépítés egyik leggyakoribb alkatrésze. A műveleti erősítő működését leginkább a külső negatív visszacsatolás szabályozza. Ez úgy lehetséges, hogy nulla bemeneti és nulla kimeneti munkapontú egyenfeszültség erősítő. A feszültségerősítése és bemeneti ellenállása nagy, kimeneti ellenállása pedig kicsi. Korábban az ilyen erősítőket kizárólag matematikai műveletek megoldására használták, innen az elnevezésük. A műveleti erősítő bemeneti fokozata egy differenciálerősítő. Kis frekvencián az UKI kimeneti feszültség a bemenetek feszültségkülönbségével azonos fázisú. A p bemenetet fázist nem fordítónak nevezzük és az áramköri rajzokon + jellel jelöljük. Az n bemenetet fázisfordítónak hívjuk és…

Tovább

Kondenzátor

A képen láthatók szerint tegyünk egymás mellé két azonos méretű fémlemezt. Annyira közel, hogy a méretükhöz képest a köztük lévő távolság nagyon kicsi legyen. A két lemezlapra különböző, de ellentétes előjelű töltést juttatunk úgy, hogy feszültséget adunk rá az ábra szerint. Ezeknek a töltéseknek a lemezlap A felületén az eloszlásuk egyenletes, ezt felületi töltéssűrűségnek hívjuk és szigma-val jelöljük. A két lemezlap között kialakuló villamos térerősség állandónak tekinthető, ha a rájuk adott U feszültség nem változik. Elmondható, hogy a két párhuzamos, egymástól d távolságra lévő lemez között kialakuló homogén villamos térerőssége…

Tovább