Elektromos áram

Korábbi fejezetekben írtam az elemi töltésekről (proton, elektron) és az ezek alkotta, töltéssel rendelkező részecskékről. Összefoglaló néven ezeket töltéshordozónak hívjuk. Megismertük, hogy a villamos tér hatására a töltések elmozdulnak, rendezett mozgást végeznek. A töltéshordozók rendezett mozgását elektromos, villamos áramnak nevezzük. Az áramlás sebessége függ az anyagtól, a keresztmetszetétől a mozgást előidéző villamos tér nagyságától és a hőmérséklettől. A sebesség a fénysebesség 0.5-0.9-szerese között változhat a fentiek függvényében. Belátható, hogy a töltések nagyobb sebességénél a vezető keresztmetszetén időegység alatt több töltéshordozó áramlik át. Ennek az áramlásnak a leírására használják a villamos…

Tovább