Elektromos áram

Korábbi fejezetekben írtam az elemi töltésekről (proton, elektron) és az ezek alkotta, töltéssel rendelkező részecskékről. Összefoglaló néven ezeket töltéshordozónak hívjuk. Megismertük, hogy a villamos tér hatására a töltések elmozdulnak, rendezett mozgást végeznek. A töltéshordozók rendezett mozgását elektromos, villamos áramnak nevezzük. Az áramlás sebessége függ az anyagtól, a keresztmetszetétől a mozgást előidéző villamos tér nagyságától és a hőmérséklettől. A sebesség a fénysebesség 0.5-0.9-szerese között változhat a fentiek függvényében.

Belátható, hogy a töltések nagyobb sebességénél a vezető keresztmetszetén időegység alatt több töltéshordozó áramlik át. Ennek az áramlásnak a leírására használják a villamos áram fogalmát, melyet I-vel jelölünk és mértékegysége Amper (A):

I=\frac{Q}{t} \text{, ahol I az áramerősséget, a Q a töltés nagyságát és a t az időt jelöli}

Ezek alapján 1 A az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1 s alatt 1 Coulomb (6.24*1018 db) elemi töltés halad át.

Q=I*t \text{ , az előző egyenlet átrendezése után}
Két különböző erősségű áram szemléltetése